AfterDawn: Nieuws

CISPA gevaarlijker dan SOPA en PIPA

Geschreven door Marco Korthout @ 22 apr. 2012 15:48

CISPA gevaarlijker dan SOPA en PIPA Veel mensen haalde opgelucht adem toen begin dit jaar de wetsvoorstellen SOPA en PIPA van tafel werden gehaald. Maar een nieuw gevaar ligt op de loer, CISPA, een wetsvoorstel dat de komende week in het Amerikaanse Congress wordt behandeld.
CISPA veroorzaakt niet zo'n grote commotie als dat de vorige wetsvoorstellen dat deden. Is dat omdat aan dit wetsvoorstel niet zulke verstrekkende gevaren kleven of omdat we toch een beetje voor de gek worden gehouden en de gevaren gewoon niet zien.
Dat laatste dus.

CISPA staat voor Cyber Intelligence Sharing and Protection Act. Het is een Amerikaans wetsvoorstel dat hoofdzakelijk het delen van informatie tussen bedrijven en overheden en de gezamenlijke maatregelen regelt in de strijd tegen de cybercriminaliteit. Grote bedrijven als Facebook, Microsoft, Oracle, Intel, IBM en Symantec steunen dit wetsvoorstel.

Dat Facebook CISPA steunt, doet natuurlijk een heleboel wenkbrauwen fronsen. Facebook was destijds openlijk tegen SOPA. Beleidschef bij Facebook Joel Kaplan schreef erover op Facebook
Het wetsvoorstel maakt het makkelijker voor bedrijven als Facebook om informatie te verkrijgen van de Amerikaanse overheid over kritieke bedreigingen. En nog belangrijker, dat het wetsvoorstel geen nieuwe verplichtingen oplegt, zodat we de privégegevens van onze gebruikers kunnen blijven beschermen.

Nu is het misschien wel aardig te weten dat Joel Kaplan een voormalig White House Deputy Chief of Staff for Policy for U.S. President George W. Bush is geweest, als opvolger van Karl Rove. En heb je destijds het nieuws een beetje gevolgd rond de Amerikaanse president Bush, weet je dat Karl Rove het beleid van Bush bepaalde en dus eigenlijk de echte president was.Facebook heeft mensen als Kaplan aan boord gehaald om meer invloed te krijgen op de beleidsmakers van de Amerikaanse overheid en wetgevers. Echter werkt dat wel twee kanten op natuurlijk. Allemaal een beetje verdacht in mijn ogen, plus het feit dat Facebook heeft laten blijken helemaal niet zo netjes om te gaan met de persoonlijke gegevens van hun gebruikers.
En moeten wij mannen als Kaplan vertrouwen dat ze daar staks wel zorgvuldig mee om zullen gaan?
Op deze Nederlandse facebookpagina kun je aangeven dat je het zat bent en facebook gaat verlaten.

Zo op het eerste gezicht lijken de punten uit het wetsvoorstel helemaal niet raar.
Op de site van de commissie van Veiligheid staan een paar key points:
 • Cyberaanvallen op Amerikaanse bedrijven uit landen als China moeten worden bestreden door het uitwisselen van informatie tussen overheid en bedrijfsleven.
 • De federale overheid mag toegang tot bepaalde websites niet verbieden, geen censuur toepassen en geen verplichting opleggen aan bedrijven om bepaalde content te verwijderen.
 • De privacy van Amerikaanse burgers moet worden beschermd door "Washington" te verbieden commerciële bedrijven te verplichten informatie te overhandigen.
 • Volgens het Huis van Afgevaardigden vormt het wetsvoorstel geen basis om nieuwe overheidsregels of mandaten vast te stellen die de mogelijkheid bieden voor het "monitoren of hoeden van privénetwerken.
 • Het betreft hier een bipartisan" wetsvoorstel, van politici van beide partijen (Republikeinen en Democraten) in samenspraak met het bedrijfsleven.
  Dat laatste zegt niet zoveel, ook SOPA en PIPA zijn zo tot stand gekomen.

  Wat is er nu mis met CISPA?
  Het wetsvoorstel staat volgens Rebecca Jeschke van de Electronic Frontier Foundation vol vage termen die zo breed kunnen worden uitgelegd als de praktijk nodig acht. Zij eist een strakkere afkadering en spreekt van slechte regelgeving.
  Zij zegt hier:
  Wij willen dat het Congress deze regelgeving afwijst, omdat het te gevaarlijk vaag taalgebruik bevat om de reikwijdte van de informatie die kan worden gedeeld met de overheid te definiëren. Het draagt de zeggenschap over Amerika's cyberveiligheid en defensie over aan de National Security Agency.


  Volgens The Hackers News is CISPA nog erger dan SOPA en PIPA.
  In het kort komt het volgens hen het er op neer dat op het moment dat de Amerikaanse overheid vindt dat iets of iemand een bedreiging vormt, men kan besluiten ieder willekeurige persoon te monitoren en te censureren, zelfs de communicatie online kunnen stoppen. De overheid bepaald dus op eigen houtje wat wel en wat niet een bedreiging vormt.
  Staat het hen niet aan wat je te zeggen hebt, kan men jouw zonder problemen afsluiten. Hen later aansprakelijk stellen voor eventuele schade kan niet, want ook dat is geregeld in het wetsvoorstel.Er wordt namelijk een aansprakelijksheidsclausule voorgesteld waarin is opgenomen dat zowel bedrijven als overheid niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die eventueel wordt veroorzaakt door het gebruik van informatie via deze wet.  Kortom, veel vage teksten, die op het eerste gezicht redelijk lijken, maar in werkelijkheid de Amerikaanse overheid de macht geeft om naar eigen goeddunken te handelen.

  Nog even en we gaan hand in hand
  met landen als China door internetland.


 • Vorige Volgende  
  Op dit artikel kun je niet reageren.

  Nieuwsarchief